„Nevědomí je příroda a příroda nikdy nelže.“
C. G. Jung

Kdo jsem?


Jsem analyticko-psychologický terapeut a provozuji soukromou praxi v Brně. Původně jsem vystudoval učitelství základů společenských věd a výtvarnou výchovu. Na to jsem navázal doktorátem z filosofie, vydáním knihy C. G. Jung v zrcadle filosofie a výcvikem v hlubinné, jungovsky orientované psychoterapii. V současné době pracuji na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a s klienty v soukromé praxi. Jsem členem České společnosti pro analytickou psychologii (ČSAP) a České asociace pro psychoterapii (ČAP).

JAK PRACUJI?

Každý klient přichází s jedinečným příběhem a obtížemi. Pro jejich řešení neexistuje obecná šablona, pouze společný základní rámec. Tím je rozhovor mezi dvěma naproti sobě sedícími a sobě rovnými lidmi, mnou a klientem. Klient v roli odvážného badatele, já v roli jeho důvěrného průvodce.

Jedno setkání trvá padesát minut. Postupně spolu odhalujeme skrytý, neuvědomovaný původ popsaných obtíží, mapujeme jejich širší souvislosti a soustředíme se na možné způsoby řešení. Neodstraňujeme pouze příznaky, ale jdeme ke kořenům. Během společných terapeutických setkání se zabýváme také sny, imaginacemi, pracujeme s obrázky a vůbec vším, co klient sám v průběhu terapie vytvoří a na setkání přinese. Vše, co si povíme a čím se zabýváme, zůstává v bezpečí mé pracovny.

Kolik to stojí?
Do mých setkání s klienty nezasahuje žádná třetí strana. Nespolupracuji se zdravotními pojišťovnami, všechny informace zůstávají v soukromí mé pracovny. Pracuji s odvážnými a motivovanými klienty, kteří na sobě chtějí pracovat a jsou ochotni za to zaplatit.

Terapeutická setkání jsou hrazena hotově anebo bankovním převodem na níže uvedený účet. Četnost setkávání je na společné domluvě a vzájemných možnostech, obvykle 1× týdně.

Cena individuálního terapeutického setkání je 900 Kč / 50 min. V případě zrušení setkání méně než 24h předem si účtuji 50% ceny. Bankovní spojení: 2201376687 / 2010 (Fio banka, a.s.)

Pro více informací anebo objednání setkání využijte kontaktní údaje uvedené níže. Rád Vám na případné doplňující otázky odpovím a pokud budete mít zájem, společně také domluvíme termín našeho setkání.

Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Tel: +420 725 595 183
E-mail: boris@rafailov.cz
IČ: 06794939
Pracoviště: Palác Morava, Malinovského náměstí 603/4, Brno 602 00